Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing op deze site. Lees voor het verlaten van deze site het privacybeleid dat van toepassing is op de site die u momenteel bezoekt. Als u niet instemt met dit beleid, wordt u verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

Star Ladies vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Star Ladies website wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Star Ladies persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen. Star Ladies kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over diensten of aanbiedingen van Star Ladies. Als u een om een dienst verzoekt of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat Star Ladies u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag. Star Ladies zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij Star Ladies hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieŽn gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Star Ladies heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. Star Ladies gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens

Star Ladies kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in het bezit van Star Ladies zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat Star Ladies van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Star Ladies u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen Star Ladies in staat deze site te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar Star Ladies en geen diensten aanvragen, of andere rechtshandelingen verrichten op deze site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de site

Star Ladies kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen of de inhoud van de site wijzigen.

Star Ladies


Escort in Vlaanderen, een date met een jong meisje, een klasse dame of een rijpe vrouw.

Portfolio Xtra info Kamers Escort worden Contact

Nieuwsbrief - Links - Onze banners - Sitemap - Privacybeleid - Disclaimer - Escort service

Copyright © 2017 Star Ladies